Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasi partnerzy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Centre for Social Cognitive Studies Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kryzysy, sytuacje nadzwyczajne i katastrofy są integralną częścią naszego życia i zwykle prowadzą do wielkich przemian w życiu ludzi i społeczeństw. Prowadzą do cierpienia. Obnażają słabości systemów społecznych i politycznych. Prowadzą do napięć społecznych i konfliktów. Mogą być jednak i szansą na zmianę. Dzięki lepszemu zrozumieniu natury kryzysów, ich przebiegu i dynamiki oraz zachowań jednostek i grup w sytuacjach kryzysowych, możemy lepiej przygotować się na przyszłe kryzysy, a z obecnych możemy wyjść silniejsi.

Wiedząc, jak ważne jest więc uzyskanie jak najlepszej wiedzy naukowej dotyczącej kryzysu oraz zrozumienie mechanizmów kształtujących zachowania jednostek i społeczeństw,  powołaliśmy Behavior in Crisis Lab, którego celem jest prowadzenie badań i prac eksperckich nad zachowaniami w sytuacjach kryzysów globalnych.

Centrum zostało pomyślane jako platforma umożliwiająca wspólną pracę w ramach istniejących już projektów, dostarczanie wzajemnego wsparcia merytorycznego i podejmowania nowych inicjatyw. Ma na celu zintegrowanie wysiłków pojedynczych grup i badaczy, a tym samym zapewnienie synergicznych efektów, trudnych lub niemożliwych do uzyskania bez koordynacji i wsparcia prowadzonych prac.

Program będzie bazował na dotychczasowych ustaleniach, umiejętnościach i współpracy konsorcjum CSCS/INCET/CEAPP oraz rozszerzał swój zakres o nowe pytania i metody badawcze. Centrum będzie również korzystać ze współpracy z najlepszymi naukowcami w Europie i USA, którzy zapewnią dodatkowy mentoring i wsparcie.