Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasi partnerzy

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Centre for Social Cognitive Studies Kraków

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo Interdyscyplinarnego Centrum Etyki UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O nas

Cel laboratorium

Laboratorium Behaviour in Crisis Lab poświęcone jest interdyscyplinarnemu badaniu mechanizmów kształtujących zachowania jednostek i społeczeństw podczas globalnych kryzysów.

Dlaczego teraz to laboratorium?

Kryzysy społeczne, sytuacje kryzysowe i katastrofy są nieodłącznymi aspektami ludzkiej egzystencji, często prowadzącymi do głębokich zmian w życiu jednostek i społeczeństw. Kwestionują one ustalone struktury władzy, normy postępowania, a nawet istnienie konkretnych osób lub grup, powodując znaczne cierpienie. Wydarzenia te ujawniają również słabości systemów społecznych i politycznych, prowadząc do napięć i konfliktów społecznych. Mogą one jednak również stanowić okazję do pozytywnej transformacji. Dzięki lepszemu zrozumieniu natury kryzysów, ich trajektorii oraz zachowania jednostek i grup w takich trudnych sytuacjach, możemy zwiększyć naszą gotowość na przyszłe kryzysy i wyjść z nich silniejsi.

Wizja badawcza:

Przyjmujemy innowacyjne interdyscyplinarne podejście do badania mechanizmów leżących u podstaw zachowań w sytuacjach kryzysowych. Nasza metodologia łączy w sobie zakrojoną na szeroką skalę analizę transnarodowego, trójfalowego badania panelowego, eksperymenty laboratoryjne, modelowanie obliczeniowe i analizę kulturową. Dodatkowo proponujemy przetestowanie pół-interwencji z potencjałem zmniejszenia fragmentacji społecznej. Ta kompleksowa metodologia integruje potężne narzędzia badawcze z różnych dyscyplin, umożliwiając głębsze zrozumienie czynników wewnątrzindywidualnych, relacyjnych i normatywnych o znaczących implikacjach społecznych.

Badania prowadzone w Laboratorium koncentrują się na kilku kluczowych tematach:

1. Kryzys uchodźczy: Badanie zachowań pomocowych wobec uchodźców wojennych, solidarności z uchodźcami wojennymi i sytuacji uchodźców.

2. Młodzież w kryzysie: Badanie wpływu kryzysów na młodzież, w tym na jej zdrowie, udział w życiu politycznym i podatność na radykalizację.

3. Instytucje pomocy społecznej: Analiza roli i skuteczności instytucji pomocy społecznej w czasach kryzysu.

4. Kryzysy społeczne i polityczne: Badanie rozpadu instytucji demokratycznych, przekonań politycznych, polaryzacji politycznej oraz wpływu cyfryzacji w kontekstach kryzysowych, radykalizacji i ekstremizmu.

Jak pracujemy:

Laboratorium funkcjonuje jako platforma współpracy dla trwających projektów, promując wzajemne wsparcie i ułatwiając podejmowanie nowych inicjatyw. Skupiamy się na integracji wysiłków poszczególnych grup i badaczy, wspierając synergiczne efekty, które są trudne lub nieosiągalne bez skoordynowanej współpracy. Opierając się na istniejących ustaleniach, wiedzy i partnerstwach konsorcjum CSCS/INCET/CEAPP/CBR, rozszerzamy nasz zasięg, aby odpowiedzieć na nowe pytania badawcze i zastosować innowacyjne metody. Co więcej, Laboratorium czerpie korzyści ze współpracy z cenionymi naukowcami z całego świata, zapewniającymi cenny mentoring i wsparcie w celu wzbogacenia naszych wysiłków badawczych.

Laboratorium jest zaangażowane w pogłębianie naszego zrozumienia zachowań w sytuacjach kryzysowych i przyczynianie się do praktycznych rozwiązań wyzwań społecznych.